.MÁJUS HÓNAP, SZŰZ MÁRIA HÓNAPJA. Minden este – Martinkertvárosban 17.30 órától; Görömbölyön 17 órától; Szirmán 18 órától - a Lorettói - litániát imádkozzunk templomunkban.

MKPK döntése értelmében 2023. április 1. után megváltozik a Stóladíjszabás!
E szerint a Szentmisének 4.000.- Ft; az Esküvőnek 40.000.- Ft; a Temetésnek 35.000.- Ft lesz a Stóladíja!


A Miskolc-Görömbölyi Római Katolikus Egyházközség templomának búcsúja Szentháromság Vasárnapján, június 4-én – a jövő vasárnap - lesz. Az ünnepi Szentmise 11 órakor kezdődik. A szentbeszédet GALAMBVÁRI Péter a Miskolci Egyházmegye bírósági helynöke, görömbölyi parókus úr mondja.
Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Görömbölyi Egyházközség hívei!


A jövő vasárnap – elsővasárnap - a Szentmise előtt Szentségimádást tartunk!


Ugyancsak az elsővasárnapok sajátossága Egyházközségeinkben, a „Nagylelkűbb perselyadomány vasárnapja”!
Szeretettel kérjük a Kedves Hívek adományát!


Hála Istennek Egyházközségeinkben a miseelőjegyzési naptárban alig van szabad hely! Így amikor haláleset történik, vagy valaki a beteg hozzátartozójáért szeretne Szentmisét mondatni, ez csak rendkívüli Szentmise időpontban valósulhat meg! Egy új lehetőséget szeretnénk bevezetni: Szirmán minden hónap 4. keddjén ill. Martinkertvárosban minden hónap 4. péntekjén un. Közös Szentmise, ami azt jelenti, hogy bárki jegyeztethet elő Szentmisét, de ez nem jelent kizárólagosságot, hanem adott esetben még más is hozzákapcsolhatja a saját szándékát a már előjegyzett Szentmiséhez!Egyházi hozzájárulás


Egyházközségünkben az Egyházi hozzájárulás mértéke több mint egy évtizede nem változott.

Az Egyházközség Képviselőtestülete legutóbbi ülésén megtárgyalta az Egyházi hozzájárulás emelésének szükségességét és lehetőségét - de figyelembe véve a hívek rezsi-kiadásainak nagymértékű növekedését - mégis úgy határozott, hogy megtartja az eddigi mértéket.

Egyúttal arra kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ezt tekintsük minimum összegű hozzájárulásnak, s akiknek módja van rá, akiknek anyagi lehetőségei megengedik, azok nagyobb összeggel támogassák egyházközségünk működését! Legyen itt is jellemző hozzáállásunk: „kicsivel többet mint ami elvárható és egy kicsivel jobban, mint ami elfogadható”! A Kedves Hívek megértését, támogatását ezúton is hálás szívvel köszönjük!

Egyházközségünket és templomunkat a hívek közössége tartja fenn az egyházi hozzájárulás megfizetésével és adományával.

Minden családban érezhető, hogy évről évre többe kerülnek a közüzemi díjak. Ez nincs másként a plébánia kiadásaiban sem. Szinte valamennyi plébános arról számol be, hogy az egyházközségekben a persely ill. az egyházi hozzájárulás adománya csupán a mindennapi kiadásokat, a működési költségeket fedezi. Nagyobb beruházásra nincs lehetőség.

Az Egyházközség Képviselő testülete a legutóbbi ülésén mérlegelte az Egyházi hozzájárulás összege növelésének lehetőségét (ami a Püspöki Kar előírása szerint évi jövedelmünk 1 %-a). De végül is arra a megállapításra jutott, hogy nem rakhatunk újabb terhet híveinkre, hiszen a gazdasági válság nagyon nehéz helyzetbe sodort családokat. De tudjuk jól, hogy az emelés előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik!

Ugyanakkor az Egyházközség Képviselő testülete kéri, a Kedves Hívek megértését oly módon, hogy – lehetőségeik szerint - a hónap első vasárnapján a megszokottól nagyobb perselyadománnyal járuljanak hozzá az Egyházközség kiadásaihoz!

Azoktól, akik még nem rendezték az egyházi hozzájárulást, szeretnénk kérni, hogy lehetőségükhöz mérten rendezzék.

A hozzájárulás befizethető a családokat meglátogató erre kijelölt személyeknél, hivatali időben a plébánián, szentmisék alkalmával a sekrestyében, csekken amit megtalálnak templomainkban valamint átutalással az alábbi számlaszámokra:

MARTINKERTVÁROS:
Bankszámlaszám :10700086-48270902-51100005
Kedvezményezett : Miskolc Martinkertváros Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

SZIRMA:
Bankszámlaszám :10700086-72057122-51100005
Kedvezményezett : Miskolc Szirma Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

GÖRÖMBÖLY:
Bankszámlaszám :10700086-72057139-51100005
Kedvezményezett :Miskolc Görömböly Római Katolikus Plébánia
Számlavezető bank :CIB BANK Zrt.

Kérjük hogy az átutalás közlemény rovatában tüntessék fel:
Egyházi hozzájárulás ..... év.
Befizető neve, címe.

Érezzük feladatunknak, hogy erre a kötelességünkre felhívjuk a környezetünkben élők figyelmét is.

Bővebb információ az egyházi hozzájárulás menüpontban olvasható.

„Ne fáradjatok bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk”
Gal 6,9

Az első Karitászt Lorenz Werthmann 1896-ban a németországi Freiburgban alapította azzal a céllal, hogy a jó szándékú emberek önkéntes segítő munkáját szervezett keretek közé foglalja és hatékonyabbá tegye. A katolikus plébániák köré csoportosuló hívő emberek közössége karitász csoportokat alakított.

A Katolikus karitász segíti mindazokat, akik szociális, egészségügyi vagy egyéb okok miatt nehéz körülmények között élnek vagy éppen valamilyen katasztrófa sújtotta őket. Anyagi és szociális segélyakciókkal, gyógyszertámogatással, élelmiszer és vásárlási utalvánnyal, közüzemi hozzájárulással igyekszünk segíteni mindazoknak, akik mástól nem számíthatnak támogatásra.

Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.


Támogassuk a karitász munkáját,
hogy idén még többen érezhessék a gondoskodó szeretetet.Betegellátás – elsőpénteken és bármikor sürgősség esetén


„A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt.”
Jakab apostol


A betegség fordulópont az ember életében, ami új helyzetet, sokszor krízist teremt. Megtapasztaljuk tehetetlenségünket, és kénytelenek vagyunk elfogadni mások szolgálatát.

Ha valaha, akkor ezekben az órákban a betegnek szüksége van Isten kegyelmére, hogy gyöngesége és letörtsége ellenére is úrrá legyen a helyzeten, s amint Krisztus követője volt egészségesen, úgy követője legyen a szenvedésben és megpróbáltatásban is.

Aki Krisztusban hisz, az nem válik magányossá se a szenvedésben se halálában, hiszen ő életében és halálában egyaránt az Egyház közösségének a tagja. Egyházunk lehajol a súlyos beteghez és házhoz viszi Isten nagy ajándékát: Krisztus testét és a betegek olaját. Éljünk a nagy lehetőséggel. Ne féljünk a betegek kenetétől, és hozzátartozóinkat se féltsük tőle.
(FK)


"A türelem azért mosolyog a fájdalmak hordozása közben, mert tudja, hogy minden szenvedésnek természetes szerkezete az, ami a Golgotáé; húsvétot hordoz méhében."

Prohászka: Élő vizek forrásaA honlappal kapcsolatos észrevételeket, ötleteket,
javaslatokat a következő e-mail címre várjuk:
fkati0606@gmail.com


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
2021. június 25.


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
2021. május 7.


Az Egri Főegyházmegye rendelkezései püspöki konferencia irányelvein túlmenően.
2021. március 5.


Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére.
2021. március 5.


Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezések módosításáról
2020. november 9.


A MKPK közleménye a járványügyi intézkedésekről
2020. szeptember 4.


Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezések módosításáról
2020. június 3.


Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében
2020. május 16.


Az Egri Főegyházmegye továbbra is szünetelteti a nyilvános szentmiséket
2020. május 4.


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
2020. május 1.


SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN
2020. március 19.


Az MKPK közleménye
2020. március 17.


Erdő Péter bíboros felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól
2020. március 15.


Az MKPK közleménye
2020. március 13.