BŰNÖK

A hét "fõbûn"

Önmagukban talán nem mindig nagy bûnök, de sok súlyos bûnnek forrásává, "fejévé" lehetnek:

1. A kevélység.
2. A fösvénység.
3. A bujaság.
4. Az irigység.
5. A torkosság.
6. A harag.
7. A jóra való restség.

A Szentlélek elleni bûnök

Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehetõségeit teszik kétségessé, a Szentlélek indításainak vetnek gátat, ezért különösen veszélyesek:

1. Isten irgalmasságában vakmerõen bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felõl.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bûnökben megátalkodni.
6. A bûnöket mindhalálig meg nem bánni.

Égbekiáltó bûnök

A kateketikai hagyomány emlékeztet arra is, hogy vannak "égbekiáltó bûnök" is. Az égbe kiáltanak:

1. Ábel vére (Ter 4,10),
2. A szodomaiak bûne (Ter 18,20; 9,13.),
3. Az egyiptomiaktól elnyomott nép kiáltása (Kiv 3,7-10.);
4. A jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22.);
5. A bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (MTörv 24,14-15; Jak 5,4.).

Idegen bûnök

Melyekkel mások bûnét elõsegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bûntársak, bûnrészesek leszünk:

1. Másnak bûnre tanácsot adni.
2. Másnak bûnös dolgot parancsolni.
3. Vétekben mással egyetérteni.
4. Mást bûnre ingerelni.
5. Másnak bûnös cselekedetét dicsérni.
6. Másnak bûnét elnézni vagy elhallgatni.
7. Más bûnét elõsegíteni vagy oltalmazni.