___________Martinkertváros____________Bárhová utazunk, az adott hely templomát általában megnézzük. Titokzatosságot árasztanak, és kíváncsisággal tölt el bennünket, hogy mit élt már túl az épület, és persze az ott megnyugvást találó hívek közössége.

Így lehet ez az egyházközségünkhöz tartozó templomokkal is. Bár nap mint nap elmegyünk mellettük, mégsem ismerjük pontos történetüket. Remélem sikerül majd ezzel a kis összefoglalóval közelebb kerülni hozzájuk, és úgy gondolunk rájuk, mint az ég felé tekintõ, de ránk vigyázó társra.

1922-ben a miskolci MÁV-kolónián, illetve az akkori Hejőcsaba község határában fekvő Martin-telepen lakó hívek helyi lelkészség felállítását és szükségkápolna építését kérelmezték, mivel ekkor még a görömbölyi plébániához tartoztak, ennek megközelítése pedig számukra körülményes volt. Főleg vasutasok lakták a telepet. Az itteni kéttantermes állami népiskolában a hitoktatást ugyancsak a görömbölyi plébániáról kellett ellátni, nem kis nehézséggel, ezért, mint helyi lelkészség, a számukra könnyebben megközelíthető Miskolc-alsóvárosi plébániához szerettek volna csatlakozni. Kérelmük 1929-ben teljesült, ekkor állították fel Martintelepen a helyi lelkészséget, míg Jézus Szíve plébániatemplomot a hívek adományaiból 1933/34-ben építették fel.


Plébánosai:

1930: Szikla Sándor
1943: Pomaházi Gyula
1983: Kormos Gyula
1996: Ficzere István
1997: Molnár Lajos
2000: Domán Ferenc
2009-től: Tóth István