.

Szeptember 12-én – csütörtökön - egész napos Szentségimádás lesz a diósgyőri templomban. Az egyházközségeink közös imaórája 9 órakor kezdődik.


A Miskolc-Szirmai Egyházközség Búcsúja szeptember 15-én vasárnap lesz. Az Ünnepi Szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik, melyet GÖRBE József kistarcsai plébános mutat be. Szeretettel várnak mindenkit a szirmai Egyházközség hívei!


Szeptember 16-án, - hétfőn - lesz a Szirmai Egyházközség egész napos Egyházmegyei Szentségimádási napja! Az Egyházközségeink közös Szentségimádási órája 17 órakor kezdődik.


A XIII. Ars Sacra Fesztivál keretén belül, a Martinkertvárosi templomban ebben az évben is csatlakozunk a Nyitott Templomok Napja programhoz. Szeptember 21-én – két hét múlva, szombaton – az esti Szentmise után Páduai Szent Antal életéről hallgatunk meg szemelvényeket fiatalok felolvasásában, majd „A Szent” életét bemutató filmet nézünk meg! Szeretettel várunk mindenkit!


Minden hónap elsőpéntekjét megelőző csütörtökön 8 órától 10 óráig GYÓNTATÁSI ÜGYELET van a Miskolc-Mindszenti templomban!BIBLIAÓRA: minden páros héten szerdán – az esti Szentmise után, 18.45 órától – Martinkertvárosi plébánia hittantermében a „Mi történik a Szentmisében” címmel a Szentmise részeivel ismerkedünk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!QUADRÁNS hírlevelünk eddig megjelent számai megtalálhatók az OLVASSUNK menüpontban.Egyházi hozzájárulás

Egyházközségünket és templomunkat a hívek közössége tartja fenn az egyházi hozzájárulás megfizetésével és adományával.

Minden családban érezhető, hogy évről évre többe kerülnek a közüzemi díjak. Ez nincs másként a plébánia kiadásaiban sem. Szinte valamennyi plébános arról számol be, hogy az egyházközségekben a persely ill. az egyházi hozzájárulás adománya csupán a mindennapi kiadásokat, a működési költségeket fedezi. Nagyobb beruházásra nincs lehetőség.

Az Egyházközség Képviselő testülete a legutóbbi ülésén mérlegelte az Egyházi hozzájárulás összege növelésének lehetőségét (ami a Püspöki Kar előírása szerint évi jövedelmünk 1 %-a). De végül is arra a megállapításra jutott, hogy nem rakhatunk újabb terhet híveinkre, hiszen a gazdasági válság nagyon nehéz helyzetbe sodort családokat. De tudjuk jól, hogy az emelés előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik!

Ugyanakkor az Egyházközség Képviselő testülete kéri, a Kedves Hívek megértését oly módon, hogy – lehetőségeik szerint - a hónap első vasárnapján a megszokottól nagyobb perselyadománnyal járuljanak hozzá az Egyházközség kiadásaihoz!

Azoktól, akik még nem rendezték az egyházi hozzájárulást, szeretnénk kérni, hogy lehetőségükhöz mérten rendezzék.

A hozzájárulás befizethető a családokat meglátogató erre kijelölt személyeknél, hivatali időben a plébánián, szentmisék alkalmával a sekrestyében, csekken amit megtalálnak templomainkban valamint átutalással az alábbi számlaszámokra:

MARTINKERTVÁROS:
Bankszámlaszám :10700086-48270902-51100005
Kedvezményezett : Miskolc-Martinkertvárosi Római Katolikus Egyházközség
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

SZIRMA:
Bankszámlaszám :10700086-48270902-52000001
Kedvezményezett : Miskolc-Szirmai Római Katolikus Egyházközség
Számlavezető bank : CIB BANK Zrt.

GÖRÖMBÖLY:
Bankszámlaszám :10700086-48270902-51200002
Kedvezményezett :Miskolc-Görömbölyi Római Katolikus Egyházközség
Számlavezető bank :CIB BANK Zrt.

Kérjük hogy az átutalás közlemény rovatában tüntessék fel:
Egyházi hozzájárulás ..... év.
Befizető neve, címe.

Érezzük feladatunknak, hogy erre a kötelességünkre felhívjuk a környezetünkben élők figyelmét is.

Bővebb információ az egyházi hozzájárulás menüpontban olvasható.

„Ne fáradjatok bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk”
Gal 6,9

Az első Karitászt Lorenz Werthmann 1896-ban a németországi Freiburgban alapította azzal a céllal, hogy a jó szándékú emberek önkéntes segítő munkáját szervezett keretek közé foglalja és hatékonyabbá tegye. A katolikus plébániák köré csoportosuló hívő emberek közössége karitász csoportokat alakított.

A Katolikus karitász segíti mindazokat, akik szociális, egészségügyi vagy egyéb okok miatt nehéz körülmények között élnek vagy éppen valamilyen katasztrófa sújtotta őket. Anyagi és szociális segélyakciókkal, gyógyszertámogatással, élelmiszer és vásárlási utalvánnyal, közüzemi hozzájárulással igyekszünk segíteni mindazoknak, akik mástól nem számíthatnak támogatásra.

Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.


Támogassuk a karitász munkáját,
hogy idén még többen érezhessék a gondoskodó szeretetet.Betegellátás – elsőpénteken és bármikor sürgősség esetén


„A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt.”
Jakab apostol


A betegség fordulópont az ember életében, ami új helyzetet, sokszor krízist teremt. Megtapasztaljuk tehetetlenségünket, és kénytelenek vagyunk elfogadni mások szolgálatát.

Ha valaha, akkor ezekben az órákban a betegnek szüksége van Isten kegyelmére, hogy gyöngesége és letörtsége ellenére is úrrá legyen a helyzeten, s amint Krisztus követője volt egészségesen, úgy követője legyen a szenvedésben és megpróbáltatásban is.

Aki Krisztusban hisz, az nem válik magányossá se a szenvedésben se halálában, hiszen ő életében és halálában egyaránt az Egyház közösségének a tagja. Egyházunk lehajol a súlyos beteghez és házhoz viszi Isten nagy ajándékát: Krisztus testét és a betegek olaját. Éljünk a nagy lehetőséggel. Ne féljünk a betegek kenetétől, és hozzátartozóinkat se féltsük tőle.
(FK)


"A türelem azért mosolyog a fájdalmak hordozása közben, mert tudja, hogy minden szenvedésnek természetes szerkezete az, ami a Golgotáé; húsvétot hordoz méhében."

Prohászka: Élő vizek forrásaA honlappal kapcsolatos észrevételeket, ötleteket,
javaslatokat a következő e-mail címre várjuk:
fkati0606@gmail.com