Versek

TARTALOMJEGYZÉK02. Paul Claudel: Vízkereszti ének
03. Arany János: Alkalmi vers Sík Sándor - Újévi reménykedés
04. Ürögdi Ferenc. Minden advent
05. Túrmezei Erzsébet: Gyertya
06. Juhász Gyula: Karácsony felé
07. Gyombolai Márton: Úgy szeretnénk..
08. Mentes Mihály: Advent
09. Juhász Gyula: Roráté
10. Karácsony ( szerzője ismeretlen)
11. Fejes Ádám: Adventi örvendezés
12. Kozma László Szent Erzsébet legendája
13. Csabai Lajos: Ha szólítana az Úr
14. Kosztolányi Dezső Halotti beszéd
15. Márai Sándor: Menyből az angyal
16. Bódás János: Ki van jelölve a helyed
17. Wass Albert Kereszt alatt
18. Sík Sándor: Magyarok Nagyasszonya
19. Jókai Anna : Ima Magyarországért
20. Lisieux-i kis Szent Teréz: EZEN A MAI NAPON
21. Reményik Sándor: Kereszt
22. Gárdonyi Géza - Írás a Bibliába
23. Kalkuttai Teréz anya: Az élet himnusza
24. Győri József: Keresztelő János
25. Szent István király imája
26. Nagyboldogasszony
27. Sík Sándor: Te Deum
28. Szent-Gály Kata Szeretnék
29. Charles Péguy : A máspodik erény misztériumának előcsarnoka
30. Sík Sándor: Ne félj!
31. Endrődi Sándor: A celli búcsú
32. Reményik Sándor: Mosoly
33. Dsida Jenő :Édesanyám keze
34. Clairvaux-i Szent Bernát: Jézus, édes emlékezet (Babits Mihály fordítása)
35. Pecznyík Pál: Mi az imádság ?
36. Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére
37. Sík Sándor: Fehér nap Áldozás-Elsőáldozás
38. Juhász Gyula: Föltámadás után
39. Gyurkovics Tibor: Jézus
40. Túrmezei Erzsébet Isten műhelyében
41. Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott
42. Jókívánság ( szerzője ismeretlen)
43. Sík Sándor : Magyarok Nagyasszonya
44. II. János Pál pápa (Karol Wojtyla): Szeressétek az öregeket!
45. Dsida Jenő: Hálaadás
46. Csernay József: Nagyanyának
47. Sören Kierkegaard: Hála mindenkor
48. Juhász Gyula :Húsvétra
49. Dsida Jenő:Húsvéti ének az üres sziklasír mellett
50. Jókai Anna: Ima – virágvasárnap alkonyán
51. Lukátsi Vilma :Virágvasárnap
52. Túrmezei Erzsébet Mindig csak adni
53. Boros György: Véradás
54. Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana
55. Sík Sándor : Dalolj, ne félj!
56. Csanádi Albert: Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére
57. Reviczky Gyula: Jézus Pilátus előtt (Munkácsy képe)
58. Illyés Gyula: Szörnyű fegyver
59. Petőfi Sándor: 15-dik március, Petőfi Sándor: Magyar vagyok
60. Tenger Szilárd: Nagyböjti gondolatok
61. Túrmezei Erzsébet: A harmadik
62. Reményik Sándor: Ne ítélj
63. Sík Sándor: Hiszek
64. Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld
65. Marie Feesche (Túrmezei Erzsébet): Kő az úton
66. Babits Mihály: Balázsolás
67. Assisi Szent Ferenc imája (Sík Sándor fordítása, módosítással)
68. Wass Albert: Látható az Isten
69. Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén
70. Túrmezei Erzsébet: Ahol ránk Jézus vár
71. Újévi ima, Újévi kérés
72. Túrmezei Erzsébet :A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET
73. Kerekes Károly: A kereszt
74. Csukás István: Rövid életemet megtoldom
75. Weöres Sándor: Jön a tavasz, megy a tél
76. Vajda János: Nádas tavon
77. Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem
78. Szabó Lőrinc:Tavasz elé
79. A Kereszt (szerzője ismeretlen)
80. Gárdonyi Géza: Esti harangszó
81. Puszta Sándor: Bocsáss meg..
82. Túrmezei Erzsébet: MINDEN ÉVBEN..
83. Kunszeri Gyula: Húsvéti fák
84. Túrmezei Erzsébet: Húsvét után
85. Anyáknapja
86. Juhász Gyula: A föltámadott
87. Sík Sándor: Az igazi Mária
88. Horváth Varga Sándor - Bocsánat szeretlek
89. Szolgálat
90. Horváth Varga Sándor: Amit az élettől akarok...
91. Juhász Gyula : Imádság a gyűlölködőkért
92. Győri József : Keresztelő János
93. Ének Szent László királyról
94. Reményik Sándor - Kegyelem
95. Sík Sándor: Tedd a jót!
96. Bódás János : Lehetetlen
97. Reményik Sándor: Gyógyíts meg!
98. Gárdonyi Géza: A szeretet..
99. Tűz Tamás: Szent István király
100. Balog Miklós: VAJON MINDENT JÓVÁTEHETSZ?
101. Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
102. Ady Endre : Halottak napján
103. ADVENTI DICSÉRET Ismeretlen szerz (IV. század) Sík Sándor fordítása
104. Valahol messze , Móra László: Karácsony édes ünnepén
105. Dr Gyökössy Endre gondolatai...
106. Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom
107. M. Feesche után németből ford. Túrmezei Erzsébet :A különös ruha
108. Imádság a betegek XXI. világnapjára
109. A legnagyobb kérés.......
110. Reményik Sándor: Istenarc
111. R.K: Minden Jézusért kiállt...
112. Somogyi János: HOZSÁNNA!.... HALÁL!....DIADAL!....
113. Juhász Gyula: Húsvétra
114. Kozma László: Szentháromság
115. Dr. Berghammer Rita: Imánk ereje
116. Gárdonyi Géza: Ha meghalok
117. Tótfalusy (Jelenits) István: Szavak
118. Juhász Gyula: A Tábor hegyén
119. Rónay György: Himnusz a Boldogságos Szűzhöz
120. Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben
121. Sík Sándor: A keresztúton
122. Toronyi István: Valami elveszett
123. Juhász Gyula: Alvás előtt
124. Karácsonyi képek
125. Sík Sándor: Cinege
126. Thomas Merton: Egyedül érted, Istenem Uram!
127. Reményik Sándor: Istenarc
128. Csanádi Albert Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére
129. Somogyi János: HOZSÁNNA!… HALÁL!… DIADAL!
130. Babits Mihály: Új esztendő beköszönt
131. Babits Mihály: Csonka Magyarország
132. Reményik Sándor: József, az ács, Istennel beszél
133. Fésüs Éva: Ragozás a világ legnehezebb nyelvén
134. Apostol Bertalan: A hit, ÁBRÁNDOZTAM ÉN...
135. Túrmezei Erzsébet: NYÁR
136. Ima földünkért
137. Paul Claudel: Délben a Szűzanyánál
138. Wass Albert: Előhang
139. Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben
140. Zelk Zoltán: Ez már az ősz
141. RÓNAY GYÖRGY: Mária éneke
142. Harsányi Lajos: Ki az Úr?
143. Fehér László: Isten áldja az Édesanyákat!
144. Jókai Anna: A magzat imája
145. RAMON CUÉ ROMANO SJ. (1914-2001) spanyol jezsuita pap 1957-ben kiadott egy verses kötetet “Sangre de Hungaria” (Magyarország vére) ebben található ez a vers: Magadra hagytunk Tégedet
146. Túrmezei Erzsébet A KÜLÖNÖS RUHA
147. Magyari Lajos: Van olyan föld...
148. Reményik Sándor: Végrendelet

"A vers néma. Adj neki hangot!
A vers könyvben halott.
Keltsd életre! Mi a szavalás?
A vers föltámasztása papírsírjából."
(Kosztolányi Dezső)
Oldal:       >>