Írta: FKATI - csütörtök 14 november 2019 - 21:01:00 |

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm, a Miskolc-Martinkertvárosi
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia honlapján!


Oldallagosan ellátott plébániák: Görömböly, Szirma, Filia:Kistokaj

Tekintsen be plébániánk életébe! Ajánljuk a honlap aktualitással foglalkozó részét, melyben nemcsak a szentmisék rendjét, hirdetéseket találja meg a kedves olvasó, hanem a plébániai közösségi életéről, eseményeiről is hírt adunk. Szolgáljon honlapunk arra is, hogy mindennapjaink forgatagában örömmel tudatosítsuk hovatartozásunkat és megvalósulhasson köztünk amit Jézus imában kért: "Legyetek mindnyájan egyek!" (Jn 17, 21)

Minden kedves látogatónak tartalmas időtöltést kívánok!

Tóth István
plébános


December 9. Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. E hittételt december 8-án ünnepeljük; mivel idén ez vasárnapra esik, egy nappal később, december 9-én emlékezünk meg róla.

IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavakkal hirdette ki ünnepélyesen a hitigazságot 1854. december 8-án:
„Kinyilvánítjuk, megerősítjük és isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.”


Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


December hatodikán Szent Miklós püspökre emlékezünk, aki az igaz hit védelmezője és a szegények gyámolítója volt.
„Miklós püspök egykor régen
segített a szegény népen,
őt dícsérte koldus, árva,
emlékezzünk jóságára…”

NOVEMBER 30. ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA


EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

Virrasszatok, hogy készen álljatok!

Abban az idôben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elôtti napokban az emberek ettek, ittak, nôsültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezôn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony ôröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.

Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

Krisztus Király ünnepe: véget ér az egyházi év

Az advent első vasárnapjától kezdődő új esztendő az Eucharisztiáé lesz.

Krisztus Király ünnepét, a római katolikus egyház főünnepei között viszonylag új keletű napot XI. Piusz pápa rendelte el. 1925-ben. A II. Vatikáni zsinat óta az utolsó évközi vasárnapon, november végén, advent első vasárnapja előtt ülik. Maga a gondolat azonban nagyon régi, az első keresztény közösségekre vezethető vissza, amely Jézus második eljövetelére, a végidők királyságára mutat.

A Jelenések könyve szerint Ő a Bárány, aki méltó arra, hogy a történelmi sorsok rejtett könyvének pecsétjét feltörje.

A kinyilatkoztatás fényénél értelmezve, a keresztény ember két világ polgára. Élete során földi hatalmasságok-kiskirályok országolnak, de az Örök haza törvényeiben a Szeretet kap koronát. Nem evilági királyi pecsétjét a Kereszthordozó diadala szentesíti.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

Október 22-én volt Szent II. János Pál pápa emléknapja. A rá való emlékezés kapcsán olvassuk el hálaadó imádságát, melynek minden gondolata aktuális lehet most a Mindenszentek közeledtével!

"Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket.
Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél.
Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.
Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam.
Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemért.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra.
Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar.
Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát.
Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek.
Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok.
Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez.
Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is.
Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.
Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám.
Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani.
Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz.
Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet.
Tartsd meg és növeld a hitemet.

Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!"Szent II. János Pál pápa imája Máriához

Mária, az új világ hajnala, az élők édesanyja, terád bízzuk az élet ügyét:
tekints le, ó Anyánk, a gyermekek sokaságára, akiket nem engednek megszületni;
a szegényekre, akiknek az élet túl nehéz lett;
azokra az emberekre, akik embertelen erőszak áldozatává lesznek;
Az öregekre és a betegekre, akiket közönyből vagy hamis részvétből megölnek.
Tedd, hogy akik hisznek Fiadban, szilárdan
és szeretettel merjék hirdetni korunk emberének az ÉLET EVANGÉLIUMÁT.
És eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az életet mindig ajándékként fogadjuk;
az örömöt, hogy egész létünkkel az életet tiszteljük és ünnepeljük;
a bátorságot, hogy tanúságot tegyen róla, s hogy minden jóakaratú emberrel összefogva
építsük az igazság és szeretet kultúráját,
s így dicsérjük és dicsőítsük Istent, a Teremtőt, aki szereti az életet.

Forrás: Az Evangélium Vitae enciklika záró sorai


Nyomtatóbarát változat