szombat 24 március 2018

Írta: FKATI - szombat 24 március 2018 - 06:20:00 |

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a Miskolc-Martinkertvárosi Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia honlapján!
Oldallagosan ellátott plébániák: Görömböly, Szirma, Filia:Kistokaj

Tekintsen be plébániánk életébe! Ajánljuk a honlap aktualitással foglalkozó részét, melyben nemcsak a szentmisék rendjét, hirdetéseket találja meg a kedves olvasó, hanem a plébániai közösségi életéről, eseményeiről is hírt adunk. Szolgáljon honlapunk arra is, hogy mindennapjaink forgatagában örömmel tudatosítsuk hovatartozásunkat és megvalósulhasson köztünk amit Jézus imában kért: "Legyetek mindnyájan egyek!"
(Jn 17, 21)

Minden kedves látogatónak, tartalmas időtöltést kívánok!
Tóth István
plébános


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Egyházközségi délután" Kelemen Csabával ...Gyuricza Judit írása


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAGYBÖJTI KÉSZÜLET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 39. napja
(március 24.)


"Nem szennyezik be többé magukat bálványaikkal, iszonyatos tetteikkel és bűneikkel. Kiszabadítom őket a hűtlenségből, amelyet elkövettek, megtisztítom őket, és az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek."
Ez 37,23


Rengeteg kérdés van bennünk, ami arra irányul: miért?
Nincs mindenre válasz. De ha Istenben vagyunk és Ő bennünk, akkor nem is kell mindig válasz.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 38. napja
(március 23.)


"Ha nem Atyám tetteit viszem végbe, ne higgyetek nekem. De ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok."
Jer 20, 37-38


Figyeljem ma azokat a jeleket, amelyek egyrészt a csöndben, az imádságban és a körülöttem lévő eseményekben mutatnak irányt számomra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 37. napja
(március 22.)


"Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene leszek. Neked és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek."
Ter 17,7-8


Isten elhalmoz bennünket minden jóval. Megkapjuk azt a békét, amit csak Ő képes megadni számunkra. Ehhez azt kell tenni, hogy meghalok magamnak, hogy Isten élhessen bennem. Erről szól húsvét ünnepe is!

Az évben két nap van, amikor nem tehetünk semmit azért, hogy jobb életünk legyen: a tegnap és a holnap.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 36. napja
(március 21.)


Nabukadnezár király kérdőre vonta őket: „Igaz-e Sadrak, Mesak és Abednegó, hogy nem tisztelitek isteneimet, és az aranyszobrot sem imádjátok, amelyet állíttattam? Nos, hát készen vagytok-e rá, hogy mihelyt meghalljátok a trombita, fuvola és citera, hárfa és lant, duda és a többi zeneszerszám hangját, leboruljatok és imádjátok a szobrot, amelyet készíttettem? Mert ha nem imádjátok, még ebben az órában tüzes kemencébe vettetlek benneteket. (…) Sadrak, Mesak és Abednegó így feleltek Nebukadnezár királynak: „Nincs szükség rá, ó király, hogy mi feleljünk parancsodra. Ha a mi Istenünk, akit tisztelünk, meg akar minket menteni, akkor a tüzes kemencéből és a te kezedből is kiszabadít, ó király.
Dán 3,14-17


Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”
Jn 8,31


Amikor legyőzöm a félelmeimet, illetve nem a félelmeimre fókuszálok, hanem arra, hogy most, ebben a pillanatban is szeret engem az Isten, akkor egészen szabaddá válok. Az Úr olyan “kincseket”, értékeket mutat meg számomra, ami boldoggá tesz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 35. napja
(március 20.)


De ő megmagyarázta nekik: „Ti innen alulról valók vagytok, én meg felülről való vagyok, ti e világból vagytok, én nem e világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy bűnötökben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűnötökben.” Erre megkérdezték tőle: „De hát ki vagy te?”
Jn 8, 23-25


A kérdés: mennyire engedek teret magamban az Istennek? Mennyire engedem meg ma, hogy az Ő “érzülete” áthassa a cselekedeteimet? Vagy inkább a magam által helyesnek vélt gondolkodáshoz, szokásokhoz ragaszkodom? Beengedem az életembe az Urat?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 34. napja
(március 19.)


Mert hitt (Ábrahám) abban, aki életre kelti a halottakat, és létre hívja a nem létezőket. Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, az ígéret ugyanis így szólt: „Így lesz nemzetséged.” Ez szolgált megigazulására.
Róm 4, 17-22


A hit szép példája a mai nap ünnepeltje: Szent József is.

SZENT JÓZSEF A MUNKÁS a szentírásban a származásával mutatkozik be (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38). Jegyese Máriának. Igaz ember, aki nem akarta Máriát rossz hírbe hozni. Engedelmeskedett az angyalnak, gondoskodott családjáról (Mt 1, 18-25), mentette a Heródesi veszély elől (Mt 2, 13-15). Názáretben otthont teremtett számukra (Mt 2, 19-23), majd észrevétlenül eltűnik látókörünkből. Mindezt ismeretlenül, anélkül teszi, hogy a Szentírás egyetlen szavát is megörökítené.

József a szolgálat embere, a cselekedetekkel beszélő gondoskodás példája. Ott van, ahol szükséges a jelenléte, nem magyarázkodik, nem okoskodik, egyszerűen csak jelen van, teszi a dolgát, teszi azt, amit kell.

Szent József a munkások védőszentje, a jegyesek pártfogója. Az ünnepet XII. Piusz pápa vezette be 1955-ben. Példája: Háttérben is, ismeretlenül is tedd a feladatod; légy igaz ember!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 33. napja
(március 18.)


Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre.
Jn 12, 24-25


Mondjak igent Isten akaratára, bármi is legyen az! Hogy mi az Isten akarata? Ezt az imádságban, a csöndben és a körülmények alakulásában tudom felfedezni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 32. napja
(március 17.)


Bizony, még a testvéreid és a saját rokonaid is álnokok; a hátad mögött ők is teli torokkal ellened ágálnak. Még akkor se bízzál bennük, ha barátságos szavakkal fordulnak hozzád.” Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak; nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem…
Jer 11, 18-19


Előfordulhat, hogy ítélkezek mások felett, irigykedek rá vagy éppen azt kívánom, bárcsak ne sikerülne neki, stb. A gonosz ott van mindannyiunkban. Rajtunk múlik, mit kezdünk vele.

Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak.
Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak.
Ha vágyaidat megszelidíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz,
mint a tökéletes hatalom maga.
(Weöres Sándor)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 31. napja
(március 16.)


A gonoszok ezt mondják magukban:

Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, mert – saját szava szerint – Isten oltalmában részesül!” Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket. Nem ismerik Isten titkos szándékait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek díját nem tudják becsülni.
Bölcs 2, 17-22

Lássuk, fedezzük fel Isten szeretetét mindenben, még a rossz dolgokban is! Lehet, hogy nem lesz könnyű!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 30. napja
(március 15.)


Az Úr így szólt Mózeshez: „Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik.”Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: „Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel hoztál ki Egyiptomból? 12Az egyiptomiak nemde megállapítanák: csalárdul kivezette őket, hogy a hegyek között megölje és eltörölje a föld színéről? Lohadjon le tehát haragod és vond vissza a csapást, amellyel a népet sújtani akarod.
Kiv 32, 7-8, 11-12


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 29. napja
(március 14.)


Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek: Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. S akik meghallják, azok élni fognak.
Jn 5,24-25


A foglyokhoz így szólok: „Gyertek ki!” A sötétben ülőkhöz meg: „Gyertek a napvilágra!” Minden út mentén legelhetnek majd, és minden halmon legelőt találnak. Nem éheznek és nem szomjaznak, forró szél nem éri, s nap sem égeti őket.
Iz 49, 9-10


Néha nem is könnyű meghallani Isten szavát, észrevenni, mi lehet az Ő akarata egy bizonyos helyzetben. Pedig Ő minden pillanatban szól hozzánk, velünk van, segít a jóra, a szeretetre. Kérdés, hogy mennyire vagyok figyelmes rá.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 28. napja
(március 13.)


Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák [várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: „Meg akarsz gyógyulni?” „Uram – válaszolta a beteg –, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem.” Erre Jézus azt mondta neki: „Kelj föl, fogd az ágyadat és menj!”
Jn 5, 2-8


A böjt is segíthet ebben a gyógyulási folyamatban:

Az első lépés, hogy a világból érkező, olykor egészen vakító reflektorfények helyett Isten tekintetét keressük, aki a rejtekben is lát. Kicsiny, nem látványos, de konkrét és magunkon mindennap számon kérhető vállalásokat tegyünk, figyelembe véve, hogy testi-lelki adottságaink, körülményeink folytán mások a lehetőségeink, és persze teherbíró képességünk sem egyforma. A keresztény böjt nem testünk büntetése, sanyargatása, hanem szellemi-lelki Istenhez fordulásunk fizikai vetülete. Testünk a böjtöléssel vesz részt az Istenre figyelésben, és ez visszahat a lelkünkre: érzékenyebbé tesz az Istentől érkező apró jelekre, indításokra. Az imádság, böjt és irgalmasság egymásból fakadjon, ne puszta külsőség, erőpróba, izzadságszagú erőlködés legyen, hanem újfajta, bensőséges találkozás Istennel és testvéreinkkel.
Urunk Jézus, ha komolyan vesszük az intő szót, hogy porból lettünk, s a porba térünk vissza, bizony egy kicsit megrendülünk. Nem könnyű szembesülnünk azzal, hogy terveinkről, álmainkról, mindarról, amiért nap mint nap fáradozunk, kimondatik, hogy velünk együtt az enyészeté lesz. Add, hogy a nagyböjtben megtanuljunk leszámolni illúzióinkkal és légvárainkkal, s elfogadjuk, hogy nem is kell másnak lennünk, mint pornak: Isten kezében, az ő Leheletével ez a por megtelik élettel, és abba a dicsőségbe emeltetik, mely a Te osztályrészed az Atya jobbján.
Barsi Balázs OFM


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 27. napja
(március 12.)


Kafarnaumban volt egy királyi tisztviselő, akinek a fia beteg volt. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, fölkereste, és arra kérte, menjen el, gyógyítsa meg a fiát, aki már a halálán volt. Jézus azonban így szólt: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” De a királyi tisztviselő tovább kérlelte: „Gyere, Uram, mielőtt még meghalna a fiam!” Jézus megnyugtatta: „Menj csak, él a fiad!”
Jn 4, 46-50


Kérjük a hit ajándékát Jézustól, ahogy az apostolok tették: “Uram,növeld bennünk a hitet!”. Keressünk minden nap alkalmat arra, hogy elcsendesedhessünk, hogy ebben a csendben meghalljuk az Úr halk hangját!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 26. napja
(március 11.)

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA: LAETARE VASÁRNAP


Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.
Ef 2,8


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Jn 3,16


A hit, az Istenbe vetett bizalom csodákra képes. Képes úgy átformálni az életünket, hogy valódi béke lesz a szívünkben és értelmet nyer még a legnehezebb dolog is.
A mai nap találkozásait, döntéseit, munkáját tegyük egészen Isten kezébe, őszinte ráhagyatkozással!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 25. napja
(március 10.)


"Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, ő tépett meg, ő is gyógyít meg minket; ő vert meg, ő köti be sebeinket. Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely öntözi a földet."
Oz 6,1-3

“ő tépett meg, ő is gyógyít meg …”
A megpróbáltatások azért vannak, hogy egészen Istenre tudjunk hagyatkozni. Ha képesek vagyunk így élni “ő meggyógyít, bekötözi a sebeket … életet ad … és biztosan eljön, mint a hajnal”. Biztos lehetek az Ő segítségében. De ehhez először nekem kell – mai is – alázatosan, legyőzve magam, az Ő jelenlétében élnem!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 24. napja
(március 9.)


"Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el! Hozzatok szavakat magatokkal, és térjetek vissza az Úrhoz!"
Oz 14,2-3

"Meggyógyítom hűtlenségüket, s szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Izraelhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon. Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a helboni bornak."
Oz 14,5-8


Szembe-fordított tükrök

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni,
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.


Weöres Sándor


Bennünk van a létra, megvan minden adottság ahhoz, hogy őszintén Istenhez forduljunk. Ennek a legegyszerűbb formája a szeretet!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 23. napja
(március 8.)


"Hanem ilyen parancsot adtam nekik: Hallgassatok a szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek; járjatok azon az úton, amelyet én jelölök ki nektek, és akkor jól megy majd sorotok. De nem fogadtak szót, és nem figyeltek rám, hanem saját gonosz szívük szándékait követték; a hátukat fordították felém, nem az arcukat."
Jer 7,23-24

A mai nap hallgassunk a lelkiismeretünk szavára. Bármi is történik, tegyük azt, amire legbelül indítást érzünk, és ne azt, ami könnyebb, kényelmesebb lenne!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 22. napja
(március 7.)


"Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik."
Mt 5, 17-18


Figyeljünk arra, hogy nem csak elmondjuk az imádság szövegét, hanem valóban Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, akár úgy, hogy meg sem szólalunk.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 21. napja
(március 6.)


"Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? – Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.”
Mt 18, 32-35

Néha kemény dió a megbocsátás. Megbocsátani, és megbocsátva továbblépni. Azt jelenti, hogy elengedem féltve őrzött sérelmeimet és nehezteléseimet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 20. napja
(március 5.)


Majd így folytatta Jézus: „Bizony mondom nektek, hogy egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában."
Lk 4,24

Semmi nem történik véletlenül! Ami ma történik velünk, abban fedezzük fel Isten ajándékozó szeretetét!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt harmadik vasárnapja (19. napja)
(március 4.)


A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.
1Kor 1,22-24


REMÉNYIK SÁNDOR
Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 18. napja
(március 3.)


Melyik isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Aki nem haragszol mindörökre, hanem kedved leled az irgalomban? Irgalmazz nekünk még ez egyszer, tipord össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bűnünket!
Mik 7,18-19


Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk.
Emberekhez hasonlítunk, amikor ítélünk.
Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk.
(Bruno Ferrero nyomán)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 17. napja
(március 2.)


József tehát elment testvérei után, és Dotainban megtalálta őket. Amikor azok messziről meglátták, még mielőtt közelükbe ért, azt indítványozták, hogy öljék meg. Így szóltak egymáshoz: „Nézzétek, ott jön az álomlátó. Rajta, öljük meg, dobjuk egy ciszternába és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból.”
Ter 37,17-20


Nyúlj le lelkünk mélyére, Uram, oda, ahol az irigység lelke lakozik bennünk. Mutasd meg, tapints rá – ha fájdalmas is -, mennyi kárt tesz életünkben az irigységtől elferdült szem, mennyi jó ötletnek és tanácsnak vagyunk akadályai és gátjai, csak azért, mert nem mi találtuk ki. Mennyi tett és szolgálat nem kapja meg méltó elismerését és jutalmát, mert nem mi voltunk azok végrehajtói, és ha arra nem is érzünk elég gonoszságot magunkban, hogy megöljük más jóságát, de azt már nem mérjük le erkölcsiségünk mértékén, hogy elhallgatjuk, vagy észrevétlenséggel sújtjuk “versenytársunkat”.

Vedd le lelkünkről a sértődöttségek, a dacosságok, a keserűségek szempontjait és óvj meg az ellenkezés és versengés káros törtetéseitől és káros tevékenységeitől. E bilincsektől felszabadult lelkünket segítsd nemes szárnyalásra és szívélyes emberségre!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 16. napja
(március 1.)


"Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön."
Jer 17,5

"Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni."
Jer 17,7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 15. napja
(február 28.)


"Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek."
Mt 20, 25-27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 14. napja
(február 27.)

"Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják."
Mt 23,12

Aki tudatában van kicsinységének és minden sikert, tehetséget, erőt Istennek tulajdonít, az tud igazán kiegyensúlyozott életet élni.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 13. napja
(február 26.)

"Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak."
Lk 6,37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 12. napja

(február 25.)


"Ezek után az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: Ábrahám, Ábrahám! Itt vagyok – felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked. "
Ter 22, 1-3

Ha Isten velünk, ki ellenünk?
Róm 8,31


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 11. napja

(február 24.)


"Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök."
Jn 15,9-11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 10. napja

(február 23.)


"Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amit elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Magába szállt és elfordult elkövetett bűneitől, azért életben marad és nem hal meg."
Ez 18,27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 9. napja

(február 22.)


"Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának. Jézus most hozzájuk fordult: Hát ti mit mondtok, ki vagyok?”
Mt 16,13-15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 8. napja

(február 21.)


"Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint."
Jón 3,1-3


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 7. napja

(február 20.)


" Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!"
Mt 6,7


“Ha szíved kószál és szenved,
vidd vissza óvatosan a helyére,
és helyezd gyengéden a te Istened jelenlétébe.
És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben,
csak a szívedet hoztad vissza
s helyezted ismét Isten jelenlétébe,
– bár az újra meg újra elszaladt, miután visszahoztad -,
akkor már nem éltél hiába, akkor életed beteljesedett.”
(Szalézi Szent Ferenc)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 6. napja

(február 19.)

Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok.
Mt 25, 34


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 1. vasárnapja

(február 18.)


"Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket."
1Pét 3,18


Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti szent időszak. Ennek első vasárnapján felhangzik a Jézus negyven napos pusztai magányát leíró evangéliumi szakasz Márktól, amely mintegy megadja az előttünk álló hetek alaphangját.

A Márktól vett szakasz közvetlen folytatása a Jordánban való megkeresztelkedés elbeszélésének. Hogy a két esemény - Jézus megkeresztelkedése és a negyven napos böjt - szorosan összetartoznak, mintegy egymásból következnek, azt az evangélista azzal nyomatékosítja, hogy a tizenkettedik versben a "nyomban" szócskát alkalmazza, amely sajnos az olvasmányos könyvből kimarad. A Lélek megkeresztelkedésekor, az Atya szózatától kísérve leszállt Jézusra és nyomban kivitte őt a pusztába. Az eredeti szöveg még ennél is nyomatékosabb - a Lélek szó szerint fordítva "kidobta, kivetette" Jézust a pusztába. Ebben a szóban benne foglaltatik a Szentlélek hallatlan és ellenállhatatlan ereje, amelyet Pünkösdkor is szemlélhettünk. Akkor a gyáva apostolok a Lélek hatására szinte kitörnek az önmaguk védelmére felépített falak közül - most pedig a Lélekkel fölkent Messiás "kivettetik" a pusztába. Ez kettős jel: egyfelől jelenti, hogy a Lélek nem csak leszállt, de rajta is maradt, rajta is nyugodott onnantól kezdve, másfelől pedig jelzi Isten erejét, akaratát, amelynek beteljesítésére Krisztus érkezett.

Nem véletlen, hogy ebben a különös pillanatban szinte rögvest felbukkan a sátán. A Lélek Jézuson nyugszik, kiviszi őt a pusztába - és a kísértő is rögtön ott terem. Ha a megkeresztelkedés Jézus nyilvános működésének kezdetét jelenti, akkor ez a negyven napos pusztai magány egyszersmind a harcteret vázolja fel, ahol a csata Isten Lelke és a gonosz lélek között zajlik.

Márk sajátos módon hangsúlyozza, hogy Jézus "vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki." A görög szó, amelyet vadállattal fordítunk, nem csak egyszerűen a háziállat ellentétét jelenti, hanem az olyan vadállatot, amely halált képes hozni, akár bestiális ereje, akár mérge révén. A Jelenések könyvének tizenharmadik fejezete ugyanezt a szót használja az Antikrisztus megjelölésére - ez a fenevad úgy néz ki, mint a Bárány, azaz Krisztus, de úgy beszél, mint a sárkány, vagyis a sátán, s ezért megtéveszti az embereket.

Nem véletlen tehát, hogy ez a márki mondat messze mélyebb jelentéssel rendelkezik, mint egyfajta "nomád idill", ahol az ember együtt lakik a vadon élő állatokkal. Ez a mondat hatalmas belső feszültségről árulkodik, amely csak még inkább hangsúlyozza a Jézus megkísértésben már fölsejlő, a végletekig menő küzdelem drámaiságát.

Beda Venerabilis nagyon érdekesen értelmezi ezt a mondatot. Így ír: "Vadállatok között tartózkodik mint ember, de angyalok szolgálnak neki mint Istennek." Jézus kettős természete, Istenemberi volta mutatkozik meg itt, ahol a vadállatok között lakozás az emberi oldalt jelenti, mégpedig több szempontból:

ez a jelképe az emberben meglévő anyagiasságnak, testiségnek, érzékiségnek, egyfajta bestialitásnak;
ez a jelképe az ember szüntelen megkísértettségének, ahol a kísértések mind-mind magukban rejtik a bűn mérgét, amely végül megöli az embert;
ez a jelképe a Megváltó és a sátán végső nagy összecsapásának, amelynek a tétje élet vagy halál.

Hogy mennyire túlnő az egyszerű emberi böjtön ez a momentum, amelyet Márk - szemben más evangélistákkal - eléggé szűkszavúan, a három konkrét kísértés leírása nélkül állít elénk, azt bizonyítja, hogy rögtön ebből a pusztai tapasztalatból, élményből sarjad ki a krisztusi igehirdetés magva: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!" (Mk 1,15). Jézus értünk kész volt felvállalni a vadállatok, vagyis a testiség, anyagiság gyarlóságai, a kísértések és bűnök közötti életet - erre azzal felelhetünk, ha mi készek vagyunk arra a létmódra, amelyet az angyalok jelenítenek meg: vagyis az értelem és akarat teljes elköteleződésére Isten mellett, amely elköteleződés nem más, mint maga a szeretet.

Így Jézus megkísértésének márki leírása igen értékes tanítást ad nekünk nagyböjt kezdetén. Pilinszky írja Kísértés című kétsorosában:

"Zuhanás, miben szállni kell sebesség és égtájak nélkül."

A puszta az égtájnélküliség, a földre szállt semmi helye. Tájékozódási pontok, városok, utak nélkül. Ebben zuhan értünk, velünk Krisztus. A kérdés csak az, hogy hozzá hasonlatosan mi megtaláljuk-e a kiutat, amelynek végén az evangéliumi kijelentés áll: "közel az Isten országa"? Ez csak akkor lehetséges, ha a vadállatok közül az angyalok közé lépünk, ha megtaláljuk az égtájakat és irányokat, hogy már ne sebesség nélkül zuhanjunk, hanem irányba állva Isten felé haladjunk, még ha csak lassan is.

Ezt szolgálja a böjt, a bánat, az önmegtagadás, a megtérés megannyi lelki és testi jele - elszakadunk általuk a pusztán anyagitól, és képessé válunk arra, hogy elköteleződjünk. Kilépve a pusztán anyagi, bestiális létből, felemelve tekintetünket az égre, meglelhetjük az égtájakat, s ezáltal irányt szabhatunk lépteinknek - Isten országa felé.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 4. napja

(február 17.)

"Ezek után kiment, s meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: „Kövess engem!” Az felállt, és mindenét otthagyva követte őt."
Lk 5,27-28


Szeretettel ajánljuk imádság gyanánt Pio atya áldozás utáni imáját:

Maradj velem, Uram, mert szükségem van rá, hogy jelen legyél, hogy el ne feledjelek. Tudod, milyen könnyen elhanyagollak.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, és szükségem van az erődre, hogy ne bukjam el olyan gyakran.
Maradj velem, Uram, mert te vagy az életem, és nélküled nincs bennem szenvedély.
Maradj velem, Uram, mert te vagy világosságom, s nélküled sötétség borul rám.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat, és kövesselek téged.
Maradj velem, Uram, mert szeretnélek nagyon szeretni, és mindig a te társaságodban maradni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Uram, mert akármilyen szegényes is a lelkem, azt szeretném, hogy téged vigasztaló hely legyen, a szeretet fészke. Ámen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nagyböjt 3. napja

(február 16.)

"Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok!"
Iz 58, 6-9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 2. napja

(február 15.)

"Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet …"
MTörv 30, 18-20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hamvazószerda

(február 14.)


"Ezt mondja az Úr: Késedelem nélkül térjetek vissza hozzám teljes szívetekből, böjtölve, sírva és gyászolva. A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület."
Joel 2, 12-13
HAMVAZÓSZERDA, a Nagyböjt kezdete, a húsvét ünneplésének előkészítése! Szigorú böjti nap!

E napon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni.
A böjt kötelező nagyböjt péntekjein mindazok számára, akik már a 14. életévüket betöltötték.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyomtatóbarát változat