Hír:
(Kategória: Egyéb)
Küldte: FKATI
vasárnap 05 április 2020 - 06:20:00

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm, a Miskolc-Martinkertvárosi
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia honlapján!


Oldallagosan ellátott plébániák: Görömböly, Szirma, Filia:Kistokaj

Tekintsen be plébániánk életébe! Ajánljuk a honlap aktualitással foglalkozó részét, melyben nemcsak a szentmisék rendjét, hirdetéseket találja meg a kedves olvasó, hanem a plébániai közösségi életéről, eseményeiről is hírt adunk. Szolgáljon honlapunk arra is, hogy mindennapjaink forgatagában örömmel tudatosítsuk hovatartozásunkat és megvalósulhasson köztünk amit Jézus imában kért:
"Legyetek mindnyájan egyek!"(Jn 17, 21)

Minden kedves látogatónak tartalmas időtöltést kívánok!
Tóth István
plébános


Egri Főegyházmegye

Segédanyag a Nagyhétre a személyes és családi imádságokhoz
VERS NAGYHÉTRE

Juhász Gyula: Imádság a gyűlölködőkért


Én Jézusom, te nem gyűlölted őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.

Szeretted ezt a szomorú világot
S az embert, ezt a nyomorú virágot.

Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az élet
És hogy fölöttünk csak az Úr itélhet.

Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad
Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat.

A megbocsájtást gyakoroltad egyre,
Míg égbe szállni fölmentél a hegyre.

Ma is elégszer hallod a magasban
A gyűlölet hangját, mely égbe harsan.

A gyilkos ember hangját, aki részeg
S a szeretet szavát feszítené meg.

És Jézusom, most is csak szánd meg őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.

Most is bocsáss meg nékik, mert lehet,
Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.
Április 5. URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA -VIRÁGVASÁRNAP

Megváltó Királyunk elébe megyünk,
méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk.
Hozsannát kiáltson néki minden hív,
dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív.


Szamárháton Pietro Lorenzetti 1330-as festménye Jézus bevonulásáról Jeruzsálembe


Kettősség – a középpontban Jézussal


Virágvasárnap különös ünnep. Egyszerre van jelen a szertartásban az öröm és a halál, a dicsőség és a szenvedés, a nép lelkendezése és gyűlölettől eltorzult kiáltozása. Ugyanazok az emberek, akik az első evangéliumi szakaszban még hozsannát kiáltanak, a másodikban, a passióban már Krisztus kereszthalálát követik.
Ennek a hatalmas és drámai, színektől, képektől és érzelmektől fűtött történés-sornak a középpontjában pedig ott áll Jézus, a csöndes, a hallgatag, és mégis hallatlanul erőteljes, egyetlen szavával végpusztulást idéző, templomot tisztító vagy éppenséggel tanító, megbocsátásért imádkozó Megváltó.

Tovább olvashatunk: NAGYBÖJTI VASÁRNAPOK MENÜPONTBARSI BALÁZS: CSALÁDI LITURGIA NAGYHÉTREREMÉNYIK SÁNDOR: ÜRES TEMPLOMBAN

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat,
az üres templomba besurranok.
Egy lélek, aki Istent látogat.
A szentek komoly arca rámragyog.

Ha násznép járt ma itt: feledve rég,
és mise sincs, se karinges papok,
az oltáron két öröklámpa ég,
az Istenemmel egyedül vagyok.

A templom üres, a lelkem tele.
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk,
itt állok, szemben állok Ő vele
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk.

Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma
csak fürkészem a nagy Akaratot;
úgyis addig állok, míg Ő akarja
s ha nem akarja: összeroskadok.

Olyan végtelen áhitat fog el,
mintha erdőben néznék csillagot,
ahol az örök, ős csend ünnepel,
pedig – csupán egy templomban vagyok.

Reményik Sándor gyönyörű verse elképesztően aktuális. Sokan vágyhatunk most a templom csendje után.
Ha tehetjük egy imára térjünk be a Martinkertvárosi Jézus Szíve templom előterébe.
Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.
Ó, Mária, rád bízzuk magunkat
Ferenc pápa felajánló imája a járvány idején


Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!Az Egri Főegyházmegye a veszélyhelyzetre való tekintettel lemondja a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szimbóluma, a missziós kereszt tervezett látogatását az egyházmegyében.
A rendelkezés értelmében a Miskolc Mindszenti templomban március 20,21,22,23-ra tervezett látogatás elmarad.Őrzője vagy testvérednek!

Varga László megyéspüspök levele vírusjárvány idején


Az alábbiakban Varga László kaposvári megyéspüspök levelét közöljük, melyet a járványhelyzet kapcsán írt.

Káint, miután megölte Ábelt, arról kérdezte az Úr, hol van a testvéred? Ő így válaszolt: „Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?” Az Úréval együtt, a mi válaszunk is, igen! - a koronavírus idején még jobban, mint máskor!

Igen, a Főparancs értelmében, mert ha szereted embertársaidat, mint önmagadat, akkor be kell tartanod azokat az előírásokat, amelyeket az illetékes hatóságok, és az egyházi vezetők kiadtak, hogy ne árts neki.

Az eddigi tájékoztatások mellett, amelyeket szinte folyamatosan közzé tettünk a rendelkezésünkre álló levelező listákon, szükségesnek tartok néhány spirituális szempontot is kiemelni és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre választ adni.

Hol van az Isten a járvány idején?

Hol lenne, ha nem itt? A koronavírus és a válságok idején is tudnunk kell, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki miközben gondviselő és megmentő, velünk jön a krízisekbe és a szenvedések tengerébe is. Nem kívülről figyeli a küzdelmünket, szenvtelenül. Itt van a járvány kellős közepén, hogy felismerjük, és rá tudjuk bízni magunkat! Nagypéntek drámája nem kérdőjelezte meg Isten szeretetét Jézus iránt, hanem megerősítette a hitét, hogy harmadnapra feltámad.

Miért engedi meg Isten ezt a járványt?

Ugyanazért, amiért a keresztények üldözését, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről! Isten országa köztünk van, erről kell tanúságot tennünk! Az Ő országának békéjét és örömét nem veszélyezteti a járvány, csak akkor, ha nem hisszük, hogy Isten országa elérkezett, s az ellenfél hangjára figyelünk.

A keresztségünk óta naponta választanunk kell, hogy ellene mondunk-e a sátánnak, a vádlónak, a félelemben, rettegésben tartónak, a pánikot keltőnek, vagy engedünk neki?

Ugyanakkor abban is választanunk kell, hogy rábízzuk-e magunkat a szerető, gondviselő Atyára, igent mondunk-e Jézus Krisztusra, aki velünk van mindennap, és hallgatunk-e a Szentlélekre?

Szenteltvíztartók kiürítése?

Ugyanazok, akik tiltakoznak a rendelkezésekkel szemben és hirdetik, hogy a szenteltvíztartó nem lehet veszély forrása, nem hajlandók belenyúlni és keresztet vetni, amikor azt látják, hogy roma, vagy koszos, hajléktalan testvéreink a szemük láttára megmosakodtak benne. Miközben otthon kínosan betartják a higiénia szabályait, és egy kortyot nem innának abból a vízből, amelyre ki van írva, hogy enyhén szennyezett, számon kérik azokat, akik a józanészre hallgatva, azt kérik, ne tartsunk szenteltvizet a tartóban, mert fertőzés forrása.

Az Oltáriszentség majd megment?

Sokan közülünk vakon hisznek abban, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus minden bajtól megóv bennünket. Amikor kigyullad egy katedrális, vagy földrengés van, az ott imádkozók nem várják meg, amíg bent égnek, vagy rájuk omlik a mennyezet, arra hivatkozva, hogy az Oltáriszentségben jelen van Krisztus és Ő majd megvéd bennünket, hanem az eszükre hallgatva kimenekülnek, és kimentik a szentostyákat is.

Kézbe áldoztatás?

Egyesek föl vannak háborodva, s szentségtörőnek tartanak bennünket püspököket, amikor azt kérjük: ne legyen nyelvre áldoztatás, hanem csak kézbe. Vajon a mi Urunk Jézus Krisztus szentségtörést követett el, amikor az első szentmisén, ahol Ő volt a főpap, nem nyelvre áldoztatta meg az apostolokat, hanem kézbe adta nekik a saját testét és vérét?

Akik igazán hisznek, azok nem kaphatják el?

Jézus nem ígért olyat, hogy lesz betegség, amit a keresztények nem kaphatnak meg, mert hisznek őbenne. Az eddigi húszezer fertőzött között bizonyára bőven volt keresztény is.

Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus!

A Szentírásban Isten legtöbbször azt kéri tőlünk: „ne féljetek!" A pánik tehát kerülendő.
Döntenünk, választanunk kell: pánik és rettegés vagy ébrenlét és bizalom a Gondviselőben? Az Istenbe vetett bizalom, a hit azonban nem vak, hanem értelmes.
Felelősek vagyunk egymásért! Ha süllyed a hajó, nem mondhatjuk, hogy nem vesszük elő a mentőcsónakot, mert Isten megígérte, hogy a hajunk szála sem görbülhet!

Mit tegyünk hát?

Ne féljetek, és ne rémüldözzetek, akkor sem, ha nem juthattok el szentmisére vagy nem áldozhattok! Inkább fedezzétek fel azokat a lehetőségeket, amelyeket maga a Mester kínált fel nekünk, a vele való találkozásra.

Megígérte és megtartotta: ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, ott lesz köztük! Amennyiben odáig jutunk, hogy a kiscsoportos találkozás sem lehetséges, mert karantént rendelnek el, akkor is van lehetőségünk találkozni vele.

Az élet igéjében, a Szentírásban valóságosan jelen van. Ha naponta olvassuk, elmélkedünk róla, és belőle táplálkozunk, az örök életünket vesszük magunkhoz!

A megtört, beteg embertársainkban ugyanaz a Krisztus van jelen, mint a szentostyában. Ő jelentette ki, amit egynek ezek közül teszünk, azt vele tesszük. A járvány számtalan lehetőséget tartogat a köztünk jelen lévő Krisztussal való találkozásra a betegekben és szenvedőkben is.

Isten mindent a javunkra fordít, csak legyen bátorságunk ezt a helyzetet is a feltámadás, a Húsvét felől nézni. A mi igazi reményünk Isten országa és a mennyország! Nincs más távlat. Ezért írja Pál apostol: "Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség." A koronavírus rákérdez a hitünkre, a feltámadásba vetett hitünkre is.

Minden szentmisében elmondjuk: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz." Amíg el nem jössz. Ez azt jelenti, hogy itt és most. Tehát ebben a mostani helyzetben is hiszünk a feltámadott jelenlétében és a feltámadásban is.

Ebből merítjük a reményt és az erőt, hogy segítsük egymást, amikor krízisben, nehéz helyzetben vagyunk!

Kaposvár, 2020. 03.13.
Néhány ötlet, hogy mivel is tölthetjük el az időnket járvány idején?


Fontos intézkedések kerülnek bevezetésre a koronavírus-járvány idejére, amelyek visszavonásig érvényesek. A következő hetekre esetleg hónapokra nekünk is át kell terveznünk programjainkat.

Szánjunk időt Istenre!
Szánjunk több időt az Istenkapcsolatunkra, imádkozásra és elcsendesülésre. Olvassuk rendszeresen a szentírást.
Lehetőség számunkra, hogy már most megtegyük a lelki lépéseket húsvét ünnepe felé, még akkor is, ha a rengeteg hír, ami a médiából áramlik talán kicsit el is felejteti velünk, hogy a böjti felkészülés időszakát éljük.
A jelenlegi rendkívüli helyzetben imádkozzunk azért, hogy a járványt pánik nélkül, józanul tudjuk megélni mi is és embertársaink is, mert az imának óriási ereje van.

Itt az idő elvégezni az otthoni (halogatott) teendőket!
Az otthoni pakolással, takarítással vagy bármilyen rendbetételre szoruló polccal, asztallal ritkábban foglalkozom. Pedig folyamatosan ott szerepelnek a teendőink listáján, de amíg nem muszáj, sokszor ezek esnek ki először, ha bármilyen váratlan program bejön. Most itt az idő, hogy amit folyton halasztottunk, megcsináljuk és jó érzés lesz, hogy sikerült ezt a feladatot végre teljesíteni.

Foglalkozzunk kevesebbet az elektronikus „kütyükkel”!

Ez akár egy böjti fogadalom is lehetne és biztos sokan tesznek így. Sokszor munkánkból adódóan kivitelezhetetlen, hogy teljesen lemondjunk az internet adta lehetőségekről de azt megtehetjük, hogy amikor nem dolgozunk, akkor próbáljunk kiszakadni a gépek világából.
Legyünk elővigyázatosak a higiénia terén, így járvány idején, és megfelelően mérlegeljük a híreket, de néha lépjünk ki az internetes közegből és például vegyünk elő egy könyvet, hallgassunk zenét.

Mozduljunk ki!
Természetesen felelősségteljesen tegyünk mindent, de biztos, hogy jót tesz a szabadlevegőn tartózkodás mert a mozgást járvány idején sem szabad nélkülöznünk. Reményeink szerint hamarosan állandósul a jó, tavaszi idő.

Egyszerűen beszélgessünk………………
Az 5 fontos dolog, amit minden ember személyesen tehet a jelenlegi válság leküzdése és mérséklése érdekében:

1. Tartsuk be az összes meghozott és jövőben meghozandó, társas érintkezéseket korlátozó intézkedést. Csak rendkívül indokolt esetben mozduljunk ki otthonról, ha szabad levegőre megyünk, kerüljük a másokkal való, 2 méternél közelebbi találkozást.

2. Tartsuk be a személyes higiéniai előírásokat: mossunk sűrűn kezet, ne piszkáljuk az arcunkat és köhögjünk/tüsszentsünk zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba.

3. Ne csak a saját érdekeinket nézzük! Jusson eszünkbe, hogy viselkedésünkkel másokat is megfertőzhetünk (időseket és betegeket is!), gyorsíthatjuk a vírus terjedését és a fölösleges felhalmozással nehezíthetjük az embertársaink ellátását. Fogyasszunk mértékletesen, és tetteinknél mérlegeljük, milyen hatással van az másokra.

4. Tájékozódjunk folyamatosan hiteles forrásokból. Ne a Facebookon elénk dobott cikkeknek higgyünk! Helyette olvassuk az országos online média legnagyobb szereplőit, a kormány hivatalos holnapját a témában. Ne várjuk, hogy megkeressenek minket ezek az információk: minden nap olvassuk el a legfontosabb híreket, és maradjunk képben. De ne higgyük el, és főleg: NE TERJESSZÜK a megalapozatlan rémhíreket! (Ami mellesleg bűncselekménynek is minősül.)

5. Készüljünk fel a várható gazdasági válságra. Tartalékoljunk, tervezzük a pénzügyeinket, becsüljük meg munkahelyünket. Nem lesz vége a világnak, épp ezért lesz bőven dolgunk a járvány utáni építkezésben – gazdasági és társadalmi szinten egyaránt.Ezen hír származási helye:
( http://martinkertvaros-plebania.hu/news.php?extend.94 )