ÜNNEPEINK A HÉTEN


Június 23. PÉNTEK – JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE
Június 24. SZOMBAT – KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
Június 25. ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
A MARTINKERTVÁROSI EGYHÁZKÖZSÉG BÚCSÚJA

Jézus szíve, te tudsz mindent,
Jézus szíve, te látsz minket,
Jézus szíve, gondot viselsz reám,
Jézus szíve, te meghallgatod imánk,
Jézus szíve, eléd jön árva gyermeked,
Jézus szíve, fogadd el fáradt lelkemet,
Jézus szíve, tárd ki szívednek ajtaját,
Jézus szíve, hallgasd meg lelkem imáját,
Jézus szíve, mikor az élet oly nehéz,
Jézus szíve, mikor úgy fáj a szenvedés,
Jézus szíve, add nekem akkor a szívedet,
Jézus szíve, hagy merüljek el tebenned,
Jézus szíve, tekints ez árva nemzetre,
Jézus szíve, ölelj minket szent szívedre,
Jézus szíve, adj békés boldog életet,
Jézus szíve, áldunk és imádunk tégedet. Ámen

Az imaapostolság

Az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Lassan már 160 éve szolgálja az apostolkodó imádkozást. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért (amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak), kapcsolatban az Eucharisztiával, amely (a II. vatikáni zsinat szerint) „minden evangelizálás formája és megkoronázása”.

Ferenc pápa 2017 januárjától kezdve minden hónapra csak egy imaszándékot jelöl ki, amelyhez rendkívüli esetekben egy-egy további imaszándékot fog megfogalmazni.


Ferenc pápa imaszándéka június hónapban

A nemzetek vezetőiért, hogy tudatosan tegyenek azért, hogy megszűnjön a fegyverkereskedelem, amely sok ártatlan áldozatba kerül.


GLORIA IN EXELSIS DEO

GLORIA in excelsis Deo!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te, benedicimus Te,
adoramus Te, glorificamus Te.
Gratrias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

DICSŐSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében Amen.
Az önátadás imája

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretetből teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem! Beismerem, hogy ennek ellenére bűnös vagyok, de megváltott és szeretett vétkes.

Hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt és megváltott minden bűnömből. Feltámadásával egy örömteljes új életet hozott nekem.

Jézus Krisztus, élő Isten fia, átadom magam Neked, átadom életem irányítását, mert nálad van a legjobb helyen. Légy úr magányomban és minden kapcsolatomban! Légy úr munkámban és pihenésemben! Légy úr vágyaimban és anyagi helyzetemben! Légy úr életem minden területén! Kérlek, küldd el nekem a Szentlelket, akit megígértél, hogy általa hűséges maradjak hozzád!

Szentlélek Úristen, erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten országának építésében! Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessek tanúságot, Egyházunk felelős tagjaival együtt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szent nevében!

Amen.